Klimatyzacja - kiedy należy być ostrożnym?

Klimatyzacja - kiedy należy być ostrożnym?

Klimatyzator samochodowy traci ¾ swej wydajności chłodzenia powietrza, gdyż w układzie krąży 50% wymaganej przez producenta ilości czynnika chłodniczego. Kompresor wymaga obecności oleju, bez którego nie jest smarowany. Jeśli w układzie jest za mało czynnika, do kompresora dociera zbyt mało oleju, co prowadzi do zatarcia sprężarki, a w konsekwencji do wymiany lub gruntownej naprawy.

Usługa klimatyzacji w naszej firmie obejmuje:

- odzyskiwanie czynnika (uzdatnianie odzyskanego)

- oczyszczenie układu

- sprawdzenie szczelności

- odgrzybianie

- napełnienie klimatyzacji

- automatyczne uzupełnianie zaprogramowanej ilości oleju

Posiadamy w naszej ofercie nowoczesny, w pełni zautomatyzowany system do obsługi układów klimatyzacji pojazdów, z czynnikiem chłodzącym R134a. Umożliwia on automatyczne wykonanie wszystkich czynności obsługowych.

Wskazania ciśnień na manometrach, oraz poszczególne etapy obsługi wyświetlane są w formie komunikatów na wskaźniku LCD, urządzenie automatycznie sygnalizuje pojawiające się błędy. Podgrzewanie zbiornika umożliwia obsługę instalacji A/C przy niskiej temp. otoczenia, a wbudowana drukarka pozwala sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności.